ВиК Свищов Проверка на сметка

Онлайн, чрез клиентски номер, можете да проверите своята сметка към ВиК Свищов.
http://vik.svishtov.com/?pg=account

Клиентският номер, който Ви е необходим за да направите справката, се състои от 2 числа - първото е четирицифрено, второто трицифрено. Задълженията включват и лихви, ако имате начислени такива. В случай че нямате задължения, последната фактура може да съдържа нули.

Плащане на сметки
Задълженията към Водоснабдяване и канализация Свищов можете да извършите:
- на каса на дружеството;
- Български пощи - клоновете в гр. Свищов;
- офисите на Easypay;
- електронно чрез системата на epay;

Вик Свищов обслужва районите на град Свищов и селата Александрово, Алеково, Червена, Българско Сливово, Козловец, Ореш, Овча Могила, Совата, Царевец, Горна Студена, Деляновци, Морава, Драгомирово, Хаджи Димитрово, Вардим.