Районни съдилища - Справки за дела

Районните съдилища в България са първоинстанционни съдилища, които разглежда граждански, наказателни и административно наказателни дела, като например делби на недвижими имоти, трудови дела, семейни дела, търговски дела с иск под 10 000лева. Районните съдилища са 113. Исковете към районните съдилища се подават по местоживеене.

Изберете Районен съд, за да направите справка за делата, отнасящи се към него:

Районен съд Пловдив
Районен съд Бургас
Районен съд Добрич
Районен съд Габрово
Районен съд Враца
Районен съд Кюстендил